top of page

אסטרטגיה | יצירתיות | מסירות

business-lawyer-team-working-together-lawyer-meeting.jpg

ליטיגציה מסחרית

משרדנו מתמחה בליטיגציה מסחרית, ומעניק מטריה עסקית לחברות ויזמויות לאורך התהליך העסקי, לרבות – הקמה ורישום חברה בע"מ, שותפויות ועמותות; הסכמי מייסדים (Founders Agreements), הסכמי מיזמים משותפים (Joint Ventures), הסכמי סודיות (NDA), הסכמי תיווך השקעה (Finder Agreements), מזכרי הבנות (Term Sheet) והסכמי הפצה (Distribution Agreements). המשרד מטפל כמו כן בפשיטות רגל, חדלות פירעון, פירוק חברות וייצוג בהליכי הוצאה לפועל.

 

המשרד מספק שירותי ייעוץ משפטי מקיף למספר חברות ומיזמים מקומיים ובין לאומיים בתחום הבנייה, האנרגיה המתחדשת ומחזור פסולת, ובהן WP Israel, אגס פתרונות סביבה בע"מ, אורחן אשלים (שותפות מוגבלת).

bottom of page